Εκτύπωση αυτής της σελίδας
fyto01 2

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

 

Όλα τα είδη χλοοτάπητα όπως κάθε καλλιέργεια απειλούνται από εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια. Τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν είναι από μια μικρή αισθητική υποβάθμιση έως και την πλήρη καταστροφή του χλοοτάπητα. Όσον αφορά την αντιμετώπιση και των τριών κατηγοριών υπάρχουν μέθοδοι τόσο προληπτικοί όσο και κατασταλτικοί. Είναι σαφές ότι όπως σε κάθε ζωντανό οργανισμό η πρόληψη είναι η καλύτερη μέθοδος.

 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Ασθένειες ορίζουμε τα προβλήματα που οφείλονται σε μύκητες, βακτήρια και ιούς. Στον χλοοτάπητα στην Ελλάδα τα βασικότερα αίτια προσβολών κυρίως στα ψυχρόφιλα είδη είναι μυκητολογικά. Οι μύκητες ευνοούνται από υψηλές θερμοκρασίες και ταυτόχρονη υψηλή σχετική υγρασία. Λόγω του μεσογειακού κλίματος και της ανάγκης του χλοοτάπητα για συχνά ποτίσματα συνυπάρχουν και οι δύο παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη των μυκήτων για μεγάλο χρονικό διάστημα ανά έτος.

Ο καλύτερος τρόπος πρόληψης κατά των προσβολών είναι η εφαρμογή αραιότερων και βαθύτερων ποτισμάτων σε συνδυασμό με προκαθορισμένες εφαρμογές σκευασμάτων που λειτουργούν προστατευτικά. Φυσικά στην περίπτωση ανάπτυξης μίας ασθένειας οφείλουμε να δράσουμε κατασταλτικά με χρήση κάποιου φυτοφαρμάκου πάντοτε όμως με την συνδρομή κάποιου υπεύθυνου γεωπόνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παθογόνα αναπτύσσουν ανθεκτικότητα στα φυτοφάρμακα γιαυτό και πρέπει να αποφεύγεται η συνεχής χρήση του ίδιου φαρμάκου καθώς και η άσκοπη χρήση τους. Το είδος του χλοοτάπητα παίζει καθοριστικό ρόλο στον βαθμό αντοχής στις προσβολές γιαυτό και η αρχική επιλογή του καταλληλότερου είναι πολύ σημαντική.

Αρκετά σημαντική είναι επίσης και η συντήρησή του αφού ένας εύρωστος χλοοτάπητας αντιστέκεται περισσότερο στα παθογόνα αλλά και ανακάμπτει γρηγορότερα. Oι συχνότερα εμφανιζόμενοι μύκητες που προσβάλουν τον χλοοτάπητα στην Ελλάδα είναι: Το ελμινθοσπόριο,η ριζοκτόνια, η σκληρωτίνια,το πύθιο,η αλτερνάρια και η φυτόφθορα.

fyto02
 

ΕΧΘΡΟΙ

Ως εχθροί περιγράφονται τα έντομα που προσβάλουν τα φυτά. Στον χλοοτάπητα υπάρχουν διάφορα είδη εντόμων που δημιουργούν προβλήματα κύριως στο προνυμφικό τους στάδιο.Η προνύμφη ενός εντόμου κοινώς αποκαλείται σκουλήκι και αυτό ενέχει έναν κίνδυνο παρεξήγησης και δυσκολίας αναγνώρισης από τους μη ειδικούς. Τα απλά σκουλήκια είναι όχι απλώς αβλαβή αλλά τις περισσότερες φορές και ωφέλιμα, αντιθέτως οι κάμπιες είναι ιδιαίτερα ζημιογόνες για τον χλοοτάπητα αφού μπορούν να τον καταστρέψουν ολοσχερώς και μάλιστα πολύ γρήγορα.

Ακόμα και αν σε ένα κήπο υπάρχει ένας έμπειρος συντηρητής, λόγω της σφοδρότητας αλλά και της ταχύτητας δράσης μιάς εντομολογικής προσβολής πρέπει να υπάρχει συνεργασία και του ιδιοκτήτη για την έγκαιρη επισήμανσή της. Ύποπτα σημάδια είναι η ύπαρξη πουλιών αλλά και εντόμων, κυρίως σφηκών, που εμμένουν σε συγκεκριμένα σημεία του χλοοτάπητα. Τότε απαιτείται μια προσεκτική διερεύνηση του χλοοτάπητα και αναζήτηση κάποιας κάμπιας. Αν βρεθεί πρέπει άμεσα να ενημερώσουμε τον συντηρητή αν υπάρχει ή να την δείξουμε σε κάποιον γεωπόνο. Η αντιμετώπιση μιας εντομολογικής προσβολής γίνεται με την χρήση κατάλληλων εντομοκτόνων λαμβάνοντας πάντοτε όλα τα προβλεπόμενα μέσα προστασίας. Οι προσβολές συνήθως εμφανίζονται αρχές καλοκαιριού και μπορούν να συνεχιστούν μέχρι τα μέσα του φθινόπωρου. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι προληπτικών εφαρμογών φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον που θα μπορούσαν να μειώσουν τις πιθανότητες προσβολών και την χρήση εντομοκτόνων.

Τέλος πρέπει να γνωρίζουμε πως όλα τα είδη χλοοτάπητα είναι ευπαθή στις εντομολογικές προσβολές και πως η συχνότητα εμφάνισης τους σχετίζεται με τις περιοχές εγκατάστασης και το πόσο επιβαρυμένες είναι.

fyto03
 

ΖΙΖΑΝΙΑ

Ζιζάνια ονομάζουμε κάθε φυτικό είδος που εμφανίζεται μέσα στο χλοοτάπητα και δεν ανήκει στα είδη που τον αποτελούν. Διακρίνονται σε ετήσια και πολυετή και σε αγρωστώδη(στενόφυλλα) και πλατύφυλλα. Συνήθως το πρόβλημα που δημιουργούν είναι καθαρά αισθητικό λόγω της ανομοιομορφίας που επιφέρουν.Αν εξαιρέσουμε την κοινή αγριάδα που μπορεί ακόμα και να εκτοπίσει τα φυτά του χλοοτάπητα τα περισσότερα είδη ειδικά τα ετήσια δεν μπορούν να καταστρέψουν τον χλοοτάπητα.

Το σπουδαιότερο σημείο για την αντιμετώπισή τους είναι πριν ακόμα εγκατασταθεί ο χλοοτάπητας,με κατάλληλη επιλογή καθαρού χώματος και προσεκτική απολύμανση του εδάφους. Στη συνέχεια πολύ σημαντικό είναι να επιλεγεί ένας ποιοτικός και εύρωστος έτοιμος χλοοτάπητας που είναι αφενός απαλαγμένος από ζιζάνια αφετέρου η πυκνότητα και η ευρωστία του θα ανταγωνιστούν την όποια πιθανότητα ανάπτυξής τους. Επίσης ένα σωστό πρόγραμμα συντήρησης εμποδίζει την ανάπτυξη ζιζανίων μια και ευνοούνται από την ύπαρξη κενών που προκύπτουν σε κακοσυντηρημένους χλοοτάπητες.

Τέλος αν εμφανιστούν παρόλα αυτά ζιζάνια αν αυτά είναι πλατύφυλλα ετήσια ή πολυετή αυτά αντιμετωπίζονται σχετικά εύκολα με εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα. Στην περίπτωση στενόφυλλων ζιζανίων η αντιμετώπιση με ζιζανιοκτόνα είναι δύσκολη και θέλει τεράστια εξειδίκευση και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι συχνά και χαμηλά κουρέματα.